9/9 är sista dagen för BounceCamp i läjet....

09.09.2018 12:07

Den 9/9 är sista dagen för BounceCamp i Läjet. Sen stäger vi för flytt till nya lokaler på Smältugnsgatan i Holmagärde industriområde. Vi beräknar med nyöppning någon gån i mitten på oktober. Hål ögonen öppna på hemsidan (www.bouncecamp.se), Facebook eller Instagram (Bouncecamp). Där lägger vi ut nyheter om hur det går och när vi beräknar öppna.

Mvh

BounceCamp